Dobbelt flow VMC: kanalisolering

Jeg har en dobbeltstrøms CMV, jeg skal isolere den med en glasuldsfrakke, og jeg planlægger at vikle det udvendige luftindtagsrør rundt om mine skorstensskepper, som passerer gennem mit loft, fordi skæpperne altid er varme, jeg tror, ​​der er et par kalorier at blive inddrevet. Jeg planlægger at omgive denne samling med glasuld for at få mest muligt ud af varmen fra skæpperne. Jeg angiver, at mit skorstensaftræk er i god stand, og at det er kappet. Hvad synes du ?

Isoleringen af ​​en skorstenskanal opfylder strenge standarder, og må kun udføres med ikke-brændbare materialer klassificeret M0, der kan modstå meget høje temperaturer såsom egnede stenuldspaneler eller stavplader beklædt med isolering, lavet af 30 mm tykt glasuld.

Efter min mening vil kaloriegenvindingen være så ubetydelig, at dine udgifter til isoleringsmateriale vil overstige, hvad du ville vinde ved energigenvinding ... På den anden side kan jeg kun opfordre dig til at isolere kanalerne i CMV eller , endnu bedre , for at bruge isolerede ledninger (for eksempel CR type ledninger fra ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION).